Offentlig sektor skal nå rapportere UU-status årlig

Publisert 12 oktober 2022

Nyhet

I starten av oktober lanserte UU-tilsynet sin løsning for Tilgjengelighetserklæringer til offentlig sektor. Fra og med 1. februar 2023 skal alle offentlige nettsted ha en tilgjengelighetserklæring som detaljert forklarer hvordan organisasjonen arbeider med universell utforming og hvor godt grensesnittet møter kravene på universell utforming.

Dette er stort, veldig stort. Vi har hatt lovkrav på digital universell utforming i 8 år. Mye har skjedd i løpet av denne tiden, men det er fortsatt slik at i prinsippet alle nettsted fremdeles har brudd mot kravene på universell utforming, ikke sjelden såpass alvorlige at brukerne får store problemer.

Tilgjengelighetserklæringen kommer til å innebære at alle offentlige organisasjoner må gjøre noe aktivt. Det er ikke tilstrekkelig å sitte passive og vente på at det kommer et tilsyn, nå tvinges man til å faktisk utrede hvordan det ligger an. Dette er stort, veldig stort, og noe som forhåpentligvis vil innebære at Norge tar et stort steg fremover mot et samfunn for alle.

Samtidig er det utrolig merkelig. Tenk på det et lite øyeblikk. Offentlige organisasjoner skal selv evaluere eller bestille evalueringer av sine grensesnitt for å se hvilke eventuelle brudd som finnes mot lovkravene. Deretter skal de rapportere inn disse bruddene til tilsynsmyndigheten, som lover at de ikke utnytter informasjonen for å velge ut organisasjoner å føre tilsyn mot. Det er som å love å ikke begå lovbrudd, men samtidig rapportere inn til Politiet de lovbruddene man begår.

Ytterligere et problem er at organisasjonen skal sammenstille status for alt som ligger under respektive hoveddomene. For en kommune kan det ligge et hundretalls ulike tjenester, funksjoner og tredjepartsløsninger under kommunens hoveddomene, alle med ulik UU-status, og alle skal dokumenteres, på en enkel forståelig måte i en og samme tilgjengelighetserklæring. Dette er en umulig ligning som aldri kan gå opp. At tilgjengelighetserklæringen deretter er satt opp ut fra svært kompliserte tekniske krav på hvordan grensesnittet skal være utformet gjør ikke at brukerne får det enklere å forstå informasjonen.

Kravene på universell utforming er svært komplekse og vanskelige å forstå. Å forvente seg at brukerne skal forstå en selvdeklarasjon som er satt opp ut fra slike krav er i beste fall naivt og i verste fall skadelig for hele uu-arbeidet.

Andreas Cederbom
Senior spesialist på Universell utforming hos Useit Consulting

Det finnes altså mye man kan si om løsningen som nå er lansert, men en sak er sikkert, det er et stort steg i riktig retning.

Forfatter: Daniel Sørensen

Daglig leder Useit Norge

Flere artikler

God fargekontrast er viktig for folk med synsvariasjoner

Artikkel

To av tre nordmenn melder om dårlig syn og hele 3 prosent av Norges befolkning har alvorlig nedsatt synsevne. For at personer med synsvariasjoner kan bruke nettsiden din, må du sørge for god fargekontrast.

I denne artikkelen vil du lære om hvordan vi har pleid å måle kontrast og hvor vellykkede kravene til kontrast har vært.

Forfatter: Nina Bauge

Ekspert på universell utforming av ikt

Publisert 1 juni 2023

Lestid 8 minutter

Hvordan utviklere kan lage tilgjengelige nettsteder med WAI-ARIA

Artikkel

Som utvikler kan det være en utfordring å få en nettside helt universelt utformet i henhold til WCAG-standarden. I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan komme ett skritt nærmere å møte standarden ved å bruke WAI-ARIA-attributter.

Forfatter: Hanna Fredholm

Ekspert på universell utforming av ikt og frontendutvikler

Publisert 19 mai 2023

Lestid 6 minutter

Kontakt

Er du interessert i våre tjenester eller har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel så forteller han deg mer!

Postkasse som mottar hvite flygende brev i torrent.