Digitalt utenforskap er et stort samfunnsproblem

Saja Andersson, Illustrasjon.

Forfatter: Saja Andersson

Avdelingsleder og ekspert på universell utforming av ikt

Lesetid 4 minutter

Artikkel

Å havne utenfor det digitale er et samfunnsproblem som ikke blir mindre i takt med økt digitalisering. Derfor må vi jobbe for digital inkludering. Et nytt analyseverktøy fra Useit gir personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til å selv kunne analysere om en nettside oppfyller krav til universell utforming.

Dagens samfunn er blitt et heldigitalt samfunn. Du må bruke en app for å kjøpe billett på bussen, logge inn på Altinn for å levere skattemeldingen og bruke nettbank for å få tilgang til bankkontoen din.

For de aller fleste nordmenn er digitaliseringen av samfunnet en positiv opplevelse. Men, så mange som 600 000 nordmenn er ifølge Digitaliseringsdirektorartet ikke-digitale.

Myndighetene stiller krav til universell utforming

Som et tiltak mot digitalt utenforskap stilles det krav fra myndighetene om at alle offentlige virksomheter skal erklære sin status på hvorvidt de oppfyller kravene til universell utforming.

Det er virksomhetenes ansvar å kontrollere at deres løsning oppfyller kriteriene. Resultatet skal danne grunnlaget for en tilgjengelighetserklæring.

Det er et godt tiltak å få bedrifter til å rapportere på universell utforming, men for mange brukere er en slik tilgjengelighetserklæring vanskelig å forstå.

Useit Norge, den svenske brukerorganisasjonen Begripsam og organisasjoner i Norsk funksjonshemmingsbevegelse har sammen utviklet en analysemetode som gjør det mulig for personer med nedsatt funksjonsevne å selv kunne analysere om en nettside oppfyller krav til universell utforming.

Det er samsvar mellom god oppnåelse av de tekniske kravene og god brukeropplevelse

Vi har gjennomført analysemetoden på det som anses å være noen av Norges viktigste nettsider og digitale tjenester.

Det er ikke komplette analyser mot alle samtlige krav, men med dette analysematerialet får vi tilstrekkelig informasjon for å kunne avgjøre om et nettsted har små eller store problemer.

Overordnet viste resultatet at nettsider som skåret høyt på samsvar av kravene, også ga generelt en bedre brukeropplevelse.

Samtidig var det flere utfordringer som ble oppdaget på ting som ikke er en del av regelverket, men som påvirket negativt for brukernes opplevelse av tjenesten.

Les mer: God universell utforming handler om mer enn regelverk

Det er ikke nok å kun oppfylle de tekniske kravene

Et eksempel som fremheves i rapporten er nav.no. Nav.no får et godt resultat i den tekniske gjennomgangen. Vi kan se at det er jobbet mye med de lovpålagte kravene for universell utforming og våre tester bekrefter det.

Samtidig viser en test vi gjennomførte der testdeltakerne har en utviklingshemming at nav.no er svært vanskelig å bruke.

Med andre ord kan en nettside få et godt testresultat mot de tekniske kravene, men samtidig få et dårligere testresultat mot de kognitive kravene.

Det viser og bekrefter at universell utforming er langt mer enn å bare følge regelverket.

Eiere av digitale tjenester må ta ansvar

I et samfunn hvor alt fra å bestille time til frisøren eller få ny resept fra legen må gjøres via en app, er det viktig at eiere av digitale tjenester er sitt ansvar bevisst.

Skal vi lykkes med å inkludere alle nordmenn i det digitale samfunnet, må digitale tjenester og nettsteder gjøres enklere og universelt utformet slik at alle innbyggere kan bruke dem.

Useits nyhetsbrev

Flere artikler

Kontakt

Er du interessert i våre tjenester eller har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel så forteller han deg mer!

Postkasse som mottar hvite flygende brev i torrent.