Vil universell utforming begrense designet på nettsiden?

Thana Pathawanich, Illustrasjon.

Forfatter: Thana Pathawanich

Ekspert på universell utforming av ikt

Lesetid 4 minutter

Artikkel

Universell utforming setter noen begrensninger på design, men gjør nettsiden din tilgjengelig for alle. Tenker du på universell utforming tidlig nok i prosessen får du en kreativ og morsom designprosess.

Digital universell utforming (uu) er viktig for å oppnå et mer inkluderende samfunn. For offentlige aktører stilles det nå enda «strengere» krav til universell utforming.

Tilsynsmyndigheten i Norge mener at vi skal forholde oss til Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Private virksomheter skal forholde seg til WCAG 2.0, mens offentlige virksomheter skal følge WCAG 2.1.

For å oppfylle kriteriene i WCAG må spesifikke funksjoner og teknologier implementeres, slik at nettsidene blir tilgjengelige for alle brukere uansett funksjonsnedsettelser.

Enkelte kriterier er tekniske og vil ikke påvirke utseende. Slike kriterier kan være

  • Tekstlig beskrivelse av bilder og andre ikke-tekstlige innhold som beskriver formålet med elementet.
  • Beskrivende sidetitler.
  • Riktig språk i koden.
  • Brukere skal kunne navigere på nettstedet ved hjelp av tastaturet.

Inkluder universell utforming tidlig i prosessen

Andre kriterier kan legge føringer for nettstedets utseende. Men, det avhenger av hvor tidlig i designprosessen du har tenkt på universell utforming.

Hvis dere tar høyde for universell utforming for sent i prosessen, kan dere ende opp med å gjøre store endringer for å møte kravene.

Problemer dere kan støte på er farger som ikke gir tilstrekkelig kontrast, funksjoner som er for komplekse til å forklares for noen som ikke kan se, og animasjoner og bevegelser som det helt plutselig stilles nye krav på.

God fargekontrast er avgjørende for folk med synsnedsettelser

God fargekontrast er et helt sentralt kriterium for universell utforming, spesielt for svaksynte og fargesvake brukere. Likevel er det en av de mest oversette kriteriene i Web Accessibility Content Guidelines (WCAG) som alle norske virksomheter skal leve etter.

God fargekontrast er avgjørende for å sikre at teksten, eller andre elementer i forgrunnen er tydelige og lette å lese på bakgrunnen de står på.

Gjør det mulig å skru av og på animasjoner

Animasjoner kan skape en engasjerende brukeropplevelse og hjelpe brukere med å forstå handlinger og tilstander.

Men, det er viktig å huske på at ikke alle brukere vil kunne dra nytte av denne funksjonen på samme måte.

Brukere med syns- eller hukommelsenedsettelser kan foretrekke en nettside uten animasjoner. Overdreven bruk av animasjoner kan være vanskelig å håndtere for brukere som er avhengige av hjelpeteknologier. Derfor bør man være varsom med bruken av animasjoner og heller velge subtile effekter.

Vi anbefaler å gjøre animasjoner valgfrie.

Så, vil WCAG begrense designet på nettsteder?

Ja, WCAG kan medføre til visse begrensninger, men det vil også sikre at designet når ut til et større publikum.

Å tilpasse designet for å møte behovene til ulike målgrupper kan faktisk øke verdien til produktet og tvinge designere til å tenke nytt og kreativt for å finne løsninger som fungerer for alle brukere.

Så selv om det kan virke begrensende, kan det også føre til nye perspektiver og økt kreativitet.

Ønsker du å gjøre ditt nettsted mer tilgjengelig med personlig tilpassning? Les hva min kollega Tommy Feldt har å si om dette her: Gjør ditt nettsted mer tilgjengelig med personlig tilpasning

Useits nyhetsbrev

Flere artikler

Kontakt

Er du interessert i våre tjenester eller har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel så forteller han deg mer!

Postkasse som mottar hvite flygende brev i torrent.