En mobil med farger rundt og på skjermen som symboliserer bevegelse, illustrasjon.
Useit tester e-handel

6: Animasjoner og bevegelser kan pauses i grensesnittet

Ingen av de undersøkte nettsidene som inneholdt bevegelig innhold, oppfylte kravet knyttet til animasjoner og bevegelser.

Hvorfor er dette viktig?

Brukere skal ha muligheten til å pause, stoppe eller skjule bevegelig innhold på en nettside.

Dette gir brukerne bedre kontroll over sidens oppførsel, noe som er spesielt viktig for personer med kognitive utfordringer. Uten denne muligheten kan det oppstå risiko for at brukeren ikke forblir på siden, da bevegelige innhold har potensiale til å forstyrre konsentrasjonen og kreve betydelig energi fra brukeren.

Resultater

Fire av de undersøkte nettsidene hadde bevegelig innhold som startet automatisk og ikke kunne pauses eller deaktiveres. Et vanlig eksempel på dette var bildefremvisninger på forsiden.

0% nettsider OK

Vil du vite statusen for universell utforming for din app eller nettside?

Ta kontakt med oss, så avtaler vi et uforpliktende møte og gjennomfører en live-gjennomgang.