Teksten gode kontraster gjør det enklere med dårlig og bra kontrast på en skjerm, illustrasjon.
Useit tester e-handel

5: Kontrastene er tilstrekkelige i grensesnittet

Hvorfor er dette viktig?

God kontrast på tekst og viktige elementer, som for eksempel diagrammer og skjemaer, er viktig for at alle brukergrupper skal kunne få tilgang til all informasjon. Dette er spesielt viktig for eldre brukere og brukere som er sterkt svaksynte, men dårlig kontrast påvirker også generelt alle brukere.

God kontrast betyr at det er klare og tydelige forskjeller mellom farger eller objekter, noe som gjør det enklere å se og forstå det som vises på skjermen.

Resultater

Totalt oppfylte 7 av 20 nettsider kravene for tilstrekkelig kontrast på tekstområdene. Dette tyder på at disse nettsidene har imøtekommet kravene for adekvat kontrast mellom tekst og bakgrunn, samt tilstrekkelig kontrast mellom interaktive objekter og bakgrunn.

35% nettsider OK

Eksempler på problemer

Vil du vite statusen for universell utforming for din app eller nettside?

Ta kontakt med oss, så avtaler vi et uforpliktende møte og gjennomfører en live-gjennomgang.