Flere kundecaser

Norsk Tipping sin vei mot en inkluderende spillopplevelse

Siden 2021 har Useit støttet Norsk Tipping med å realisere deres engasjement for universell utforming. Dette omfattende prosjektet har inkludert forbedringer i universell utforming for deres nettside, mobilapplikasjoner og interne prosesser.

Våre konsulenter har vært en integrert del av ulike team i Norsk Tipping og har fungert som en sparringspartner på flere områder. Målet har vært å sikre at universell utforming er høyt prioritert i alle aspekter av Norsk Tippings tjenester.

Med mange komplekse grensesnitt, inkludert tredjeparts løsninger, har det vært en utfordring å skape spilletjenester som er universelt utformede og fungerer godt for alle.

Ved å arbeide langsiktig har Useit bistått Norsk Tipping med håndtering av problemer, økt kompetanse og veiledning for fremtidig arbeid.

Media

Norsk Tipping på en mac.

Kundesitater

I forbindelse med en økt satsning på universell utforming, så vi at vi hadde behov for bistand til både kompetansebygging og i det daglige arbeidet.

Samarbeidet med Useit har gjort at vi har beveget oss svært langt på disse områdene.

I tillegg har Useit hatt et viktig bidrag i form av rådgivning rundt mer formelle spørsmål, slik som tolkning av regelverk, plassering av ansvar og implementering av universell utforming i selskapets retningslinjer og rutiner.

Roy Nyvold, Fagansvarlig Brukeropplevelse

Løpende støtte i universell utforming

Norsk Tipping er en stor organisasjon hvor Useit bistått med å bygge opp intern kompetanse ved å tilby opplæring og veiledning til deres ansatte. Opplæringen har inkludert en rekke kurs, fra inspirasjonsforelesninger, til spesfikke fagområder og workshops som har tatt for seg konkrete problemstillinger og løsninger. Dette har vært avgjørende for å sikre at universell utforming ikke blir betraktet som et prosjekt, men som en integrert del av Norsk Tippings daglige arbeid.

GAP-analyse

Norsk Tipping ønsket å vurdere sitt nåværende nivå av kompetanse og modenhet når det kom til universell utforming. Useit gjennomførte en omfattende GAP-analyse med gjennomgang av organisasjonens eksisterende prosesser, rutiner, verktøy og kompetansenivå. Målet var å utvikle en strategi som skulle gi Norsk Tipping full kontroll over sitt arbeid med universell utforming.

Resultatet av analysen resulterte i en rapport som beskrev nåværende tilstand, målsetninger og en rekke anbefalte tiltak. Dette dannet grunnlaget for organisasjonens arbeid med å forbedre sitt arbeid med universell utforming.

Kartlegging

I samarbeid med Useit har Norsk Tipping kartlagt hvilke grensesnitt som påvirkes av regelverket. Vi har deretter utarbeidet en plan og et sett med rutiner for å sikre at disse grensesnittene oppfyller lovkravene.

Analyse av digitale grensesnitt

For å oppnå en solid forståelse og et godt utgangspunkt, gjennomførte Useit en nøye evaluering av Norsk Tipping eksisterende løsninger med tanke på universell utforming. Evalueringene inkluderte Norsk Tipping sin nettside, app, dokumenter og andre interne/eksterne nettløsninger. Analysene avdekket klart i hvilken grad eksisterende løsninger overholdt lovmessige krav og dannet et solid grunnlag for å identifisere nødvendige tiltak for å sikre universell utforming.

Disse analysene ble også brukt som grunnlag for å lage tilgjengelighetserklæringene for Norsk Tipping.

Siden mange av Norsk Tippings spilletjenester er svært komplekse, har arbeidet med å finne gode løsninger involvert diskusjoner og praktiske tester.

Designsystem

I dag har Norsk Tipping et designsystem med en tydelig fokus på universell utforming. I samarbeid med Useit arbeider de også med et komponentbibliotek, der komponenter utvikles og kvalitetssikres med tanke på universell utforming. Dette forenkler arbeidet for flere utviklingsteam og sikrer høyere kvalitet innen universell utforming på tvers av de digitale grensesnittene.

Norsk Tipping sin nettside på en telefon

Sammendrag

Om Norsk Tipping

Norsk tipping, logo

Norsk Tipping er Norges ledende leverandør av pengespill. Deres tjenester omfatter lotterispill, sportsbetting, skrapelodd, kasinospill og digitale plattformer, med fokus på ansvarlig spill og inntekter til samfunnsnyttige formål.

Kategorier

 • UX-design
 • Brukertest
 • Utvikling
 • Designsystem
 • Analyse av universell utforming
 • Utarbeidelse av tilgjengelighetserklæring
 • Løpende støtte i universell utforming
 • Strategisk arbeide
 • Konsulentutleie
 • GAP-analyse
 • Kursing

Kontakt

Er du interessert i våre tjenester eller har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel så forteller han deg mer!

Postkasse som mottar hvite flygende brev i torrent.