Vi tilbyr

Aceit - Testplattform for universell utforming

Med Aceit får din organisasjon tilgang til en plattform som gjør det mulig å selvstendig arbeide med universell utforming. Du vil kunne teste nettsider og mobilapplikasjoner, utvikle kravspesifikasjoner for anskaffelser og sikre at leverandørene følger de fastsatte kravene. Aceit tar utgangspunkt i de tekniske kravene i EN 301 549 og WCAG 2.1. Det er disse kravene som dine grensesnittene må oppfylle for å tilfredsstille kravene i Eus webdirektiv, som er en del av norsk lov.

Plattformen inkluderer også krav som vi hos Useit har utarbeidet, og som går lenger enn hva loven krever. Disse kravene er basert på erfaringene til våre konsulenter som har lang erfaring med å arbeide direkte med virkelige brukere. Dette gir deg muligheten til å ikke bare oppfylle lovpålagte krav, men faktisk utvikle grensesnitt som virkelig hjelper brukerne.

Aceit gir deg en helhetlig oversikt over alle grensesnittene dine

Aceit er utviklet for å hjelpe deg med å samle all analyse og alle krav på ett sted, slik at det blir enklere å sikre at organisasjonen arbeider systematisk og konsekvent med universell utforming. Plattformen gir deg en oversikt over alle dine vurderte grensesnitt og deres status når det gjelder universell utforming. Dette gir deg grunnlag for å prioritere og arbeide målrettet med å forbedre universell utforming innenfor organisasjonen.

Noen av fordelene med Aceit

 • Automatiske tester for universell utforming
 • Manuell teststøtte for å gjennomføre grundige gjennomganger i samsvar med loven
 • Tydelige lister med krav, hvor komplekse lovpålagte krav forklares på en forståelig måte
 • Muligheten til å generere lister med filtrerte krav som kan brukes ved anskaffelser og ekstern oppfølging
 • Pedagogiske veiledninger for hvordan du utfører tester
 • Muligheten til å filtrere etter ulike roller, emner og nivåer
 • Gjennomgå alle typer nettsteder og mobilapplikasjoner
 • Fungerer også med grensesnitt som krever innlogging, samt for eksempel e-tjenester
 • Skap et grunnlag for å utarbeide tilgjengelighetserklæringer om universell utforming
 • Mulighet til å dele rapporten med kolleger og leverandører
 • Følg utviklingen i arbeidet med universell utforming
 • Få en helhetlig oversikt over alle dine nettsteder og mobilapplikasjoner innenfor organisasjonen
 • Mulighet til å stille spørsmål til eksperter innen universell utforming direkte i plattformen
Test aceit!
En "fist bump" gjennom dataskjermen, illustrasjon.