Skjema med plassholdertekst som indikerer at teksten forsvinner når fokus er på feltet, illustrasjon.
Useit tester e-handel

10: Brukerne mottar klare instruksjoner i skjemaer

Hvorfor er dette viktig?

Mange brukere opplever utfordringer med å navigere og fylle ut skjemaer på nettet. Derfor er det viktig å alltid ha klare og forståelige ledetekster ved siden av hvert inndatafelt, som beskriver hva brukeren skal gjøre.

I tilfeller der ledetekstene alene ikke er tilstrekkelige, kan det være nødvendig å supplere med ytterligere instruksjoner knyttet til hvert felt. Dette kan inkludere spesifikasjoner som ønsket for format for personnummer eller annen relevant informasjon som brukeren bør være klar over.

Videre er det av avgjørende betydning at ledetekster og instruksjoner er korrekt kodet. Dette sikrer at informasjonen blir effektivt formidlet til brukere som er avhengige av skjermlesere og andre hjelpemidler.

Resultater

17 av de undersøkte nettsidene har mangler i ledetekstene. En vanlig feil er bruk av placeholder-tekster i stedet for faktiske ledetekster. Placeholder-teksten er den teksten som vises inne i et skjemafelt og forsvinner når feltet er markert. Dette skaper vanskeligheter for brukere som har nedsatte kognitive evner eller lese- og skrivevansker, da det blir utfordrende for dem å vite om de har fylt inn riktig informasjon.

I tillegg har placeholder-tekster også svært lav kontrast, noe som kan gjøre dem vanskelig å se. Det er viktig å skille mellom ledetekster og placeholder-tekster, da de tjener to forskjellige formål og bør ikke forveksles.

15% nettsider OK

Vil du vite statusen for universell utforming for din app eller nettside?

Ta kontakt med oss, så avtaler vi et uforpliktende møte og gjennomfører en live-gjennomgang.