Synshemmet bruker med mørke briller, illustrasjon.
Useit tester e-handel

2: Skjermlesere presenterer grensesnittet på en nyttig måte

Ingen av de undersøkte e-handelsnettsidene klarte kravene som er koblet opp til skjermlesernavigering.

Hvorfor er dette viktig?

En skjermleser er et hjelpemiddel for personer som er sterkt svaksynte, og konverterer det som vises på skjermen til syntetisk tale eller punktskrift. Disse brukerne kan styre grensesnittet ved hjelp av tastaturkommandoer eller berøringsbevegelser på en berøringsskjerm.

For at skjermlesere skal fungere optimalt, må nettsider og apper være utformet med universell utforming i tankene. Dette innebærer:

  • å gi bilder beskrivende tekstalternativer til bilder
  • å organisere informasjonen i en logisk rekkefølge
  • å sikre at knapper og andre interaktive elementer er kodet korrekt

Resultater

Samtlige av de undersøkte nettsidene har alvorlige mangler når det gjelder universell utforming for skjermlesere. Dette gjør det vanskelig, og i noen tilfeller umulig, for kunder som bruker skjermlesere å handle på nettet.

Semantisk koding

Mange av nettsidene er ikke bygget med riktig type koding, også kjent som semantisk korrekt koding. Dette fører til at skjermleseren ikke kan formidle informasjon til brukerne om hva slags innhold det er og hvilken type funksjonalitet som er tilgjengelig.

WAI-ARIA

Det finnes kode som kalles ARIA-attributter, som har til hensikt å lette universell utforming for skjermleserbrukere. Riktig bruk av ARIA kan gi informasjon om funksjonalitet og struktur, men det er lett å gjøre feil. Dessverre ser vi at ARIA-attributter noen ganger brukes feil, noe som bare kompliserer situasjonen ytterligere.

Dette indikerer at utviklere kanskje ikke fullt ut forstår hva som kreves for å oppnå universell utforming i kodingen og betydningen av de ulike elementene. Det viser også behovet for at utviklere må øke sin kunnskap om testing av løsningene sine med skjermlesere.

0% nettsider OK

Eksempler på problemer

Vil du vite statusen for universell utforming for din app eller nettside?

Ta kontakt med oss, så avtaler vi et uforpliktende møte og gjennomfører en live-gjennomgang.