Handleposer i høstfarger på en dataskjerm, illustrasjon.

Useit undersøker den norske e-handelen

Er e-handelsbransjen klar for de nye lovkravene om universell utforming som trer i kraft i 2025? Useit har gjennomgått de 20 største e-handelsselskapene for å undersøke dette nærmere. På denne siden finner du fullstendige resultater fra vår undersøkelse samt informasjon om de ulike testområdene vi har vurdert.

Hvilke nettsider har vi undersøkt?

Vi har valgt ut nettsteder fra netthandel.no, Nordens største møteplass for alle som jobber i netthandelsbransjen. Denne listen baserer seg på deres omsetning i 2021.

Målet med denne undersøkelsen har vært å finne ut hvordan bransjen generelt ligger an når det kommer til universell utforming, ikke å peke ut enkeltaktører. Gjennomgangen ble utført i løpet av høsten 2023.

Resultater

I gjennomsnitt oppfylte de testede nettsidene 23 % av testkravene

Testede områder

Omtale

Nordens største møteplass for alle som jobber i netthandelsbransjen tok opp resultatet fra undersøkelsen på deres nettside.

Vil du vite statusen for universell utforming for din app eller nettside?

Ta kontakt med oss, så avtaler vi et uforpliktende møte og gjennomfører en live-gjennomgang.